Garantievoorwaarden

Hieronder vind je een beschrijving van de garantievoorwaarden van Hollandsche Vloeren. Met het juiste onderhoud en gebruik zul je gegarandeerd jarenlang plezier hebben van jouw Hollandsche Vloer. Wij bieden standaard 10 jaar garantie op een vloer uit de Hollandsche Vloeren® collectie. Daarbij verzoeken wij je de volgende voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen in acht te nemen:

Voorwaarden

 • Garantie wordt verleend op verborgen gebreken ten aanzien van het delamineren van de houten toplaag.
 • De garantie wordt verleend bij normaal gebruik in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van garantieverstrekking.
 • De garantie is een aanvulling en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijk toekomende rechten.
 • De vloer is volgens de voorgeschreven onderhoudsmiddelen onderhouden.


Bepalingen

 • Garantie wordt verstrekt indien de klacht, schriftelijk en inclusief de originele factuur, binnen 30 dagen na vaststelling is gemeld aan het verkooppunt waar de vloer is gekocht. 
 • In geval van toekenning van de garantie zullen de defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn, dan zal voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd. 
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen, dus niet op arbeidsloon, bijkomende materialen en alle andere gevolgschade. 
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht. 
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie op je betreffende Hollandsche Vloer® kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.


Uitsluitingen

Verlening van garantie is uitgesloten indien/op:

 • De vloer niet is gelegd volgens de leginstructie; 
 • De gebreken reeds zichtbaar waren vóór en/of tijdens het leggen van de vloer; 
 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht; 
 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of waarschuwingen; 
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de panelen door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtagever-schijnselen van de afwerklaag; 
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak (deuken, krassen, etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag, en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren, etc.
 • De afwerking van de vloer. Op de afwerking van de vloer wordt geen garantie verleend; deze is namelijk onderhevig aan de intensiteit van gebruik en de mate van onderhoud.
Scroll to top